Saving...

Saving...

wiki.Alumni.NET - Your Location Information Resource

User:ParkinsonCDiTruynKhng33361166

From wiki.Alumni.NET

Jump to: navigation, search

Khuynh hướng di truyền có thể xảy ra, ít nhất trong một số trường hợp Parkinson. Khoảng 10% bệnh nhân có tiền sử gia đình Parkinson. Một số gen bất thường đã được xác định. Di truyền gen trội đối với một số gen và gen lặn với số còn lại. Website : https://ccrd.org.vn/benh-parkinson-co-di-truyen-khong/ Địa chỉ : 483 Phan Văn Trị Phường 5, Quận Gò Vấp, HCM Email : info@ccrdvn.org

  1. benhparkinsoncoditruyenkhong , #ccrdvn ,Personal tools